Peter Mose Andersen ApS

Forside   Firma   Produkter   Konsulentydelser   CV  


Peter Mose Andersen ApS

Firmaet Peter Mose Andersen blev etableret i 1999. Firmaet blev i første omgang startet som bibeskæftigelse til Peter Mose Andersens daværende arbejde som underviser. I 2002 var omfanget af opgaver imidlertid så stort, at han valgte, at gøre firmaet til sin fuldtidsbeskæftigelse. I 2003 blev det omdannet til et anpartsselskab

Firmaets mål er skabe succesrige software løsninger for vores kunder.

For at opnå dette lægger vi vægt på:

Kvalitet De leverede produkter skal være af høj kvalitet og leve op til kundens forventninger.
Enkelthed De udviklede systemer bør være enkle og lette at bruge. Selvom der skjuler sig avanceret teknologi bagved, bør det for brugeren virke så enklet som muligt.
Kreativitet Nye ideer skaber ofte bedre produkter.
Troværdighed Der skal næres tiltro til firmaet. Dette gælder både de leverede produkter samt den ydede service. Tingene skal leveres til tiden og til den aftalte pris.